Η εταιρία

Ποιοι είμαστε

 

Η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες της.
Για το λόγο αυτό διαθέτουμε μεγάλο και πλήρως οργανωμένο συνεργείο Ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνικών.
Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία, δυναμισμό και όρεξη για δουλειά.

Διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα εργαλεία, όργανα πιστοποίησης και μετρήσεων και χρησιμοποιούμε υλικά αρίστης ποιότητας έτσι ώστε όλα μας τα έργα να είναι τεχνικά και ποιοτικά άρτια.

Κάθε έργο μας ξεκινάει πάντα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:1

  • Συνάντηση με τον πελάτη έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις ανάγκες του
  •  Ηλεκτρολογική μελέτη
  •  Ηλεκτρολογικό σχέδιο και αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
  •  Χρονοδιάγραμμα των εργασιών 
  • Αναλυτικό κόστος και πλάνο πληρωμής.

Σε όλα τα έργα μας παρέχουμε επίβλεψη των εργασιών από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, φροντίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας καθώς και Τεχνικό Ασφαλείας.
Λόγω της συνεχούς αλλαγής των τεχνολογιών φροντίζουμε για την συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας έτσι ώστε να ακολουθείται η σωστή εφαρμογή τους.

Στόχος  όλων των εργαζομένων μας είναι η συνεχής εκπαίδευση και ενασχόληση με τις τεχνολογίες. Σεβόμενοι τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής, οδηγηθήκαμε στην απόκτηση μιας πρωτόποριακής τεχνογνωσίας η οποία σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που παρέχουμε, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε έργο.