ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Φωτισμός

lights1

Η Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει την μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού για κάθε χώρο ξεχωριστά. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλες τις δυνατές λύσεις που μας δίνει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός ώστε να βελτιώσουμε την λειτουργία ενός χώρου, εντείνοντας την ευκρίνεια στο περιβάλλον του κάθε χρήστη. Κατά την μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού καθορίζουμε τον κατάλληλο αριθμό και την σωστή τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη μας το συνολικό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Ο φωτισμός έχει πρωταρχικό ρόλο στην ανάδειξη των όγκων και των χρωμάτων, αλλά και στο να δημιουργήσουμε ευχάριστη ατμόσφαιρα σε ένα περιβάλλον. Με τον κατάλληλο φωτισμό σε ένα χώρο μπορούμε να αναδείξουμε κάποια σημεία, ώστε να φαίνονται ακόμη ομορφότερα και φυσικά να δώσουμε μια άλλη ατμόσφαιρα.

Γενικά
Ο φωτισμός κάποιου χώρου ποικίλει ανάλογα με το είδος της εργασίας που πρόκειται να κάνουμε.
Πολλές φορές, εκτός από τον φωτισμό κάποιου χώρου απαιτείται να υπάρχει σε κάποια σημεία ,πιο έντονος φωτισμός, όπου μπορούμε να το πετύχουμε με την χρήση ξεχωριστού φωτισμού.
Υπάρχουν δυο τύποι φωτισμού:

 •  O γενικός φωτισμός
 •  O τοπικός φωτισμός.

Για την μελέτη φωτισμού σε κάποιο εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου, θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποιο από τα παρακάτω στοιχεία:

 • Είδος φωτισμού
 • Είδος φωτιστικών σωμάτων
 • Ένταση φωτιζόμενης επιφάνειας

  Γειώσεις

  Η Ε.ΗΛΕ αναλαμβάνει κάθε είδους εγκατάστασης γειώσεων, σε βιομηχανίες, κτίρια, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων (πετρελαίου, βενζίνης) πρατηρίων βενζίνης, υποσταθμών, φωτοβολταϊκών πάρκων.
  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση θεμελιακών γειώσεων που κατασκευάζονται στα θεμέλια κάθε οικοδομής κατά την έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Προσφέρουμε ποιότητα και εγγύηση στην εργασία μας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και ΕΛΟΤ HD60364-5-54.
  Οι λύσεις που σας προτείνουμε βασίζονται στις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει από τις πολλές εφαρμογές εγκαταστάσεων γείωσης που έχουμε μελετήσει και εγκαταστήσει.
  Με τον όρο γείωση εννοούμε τη διαδρομή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε καθοδηγούμενα πλαίσια προς τη γη. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πρόκληση ηλεκτροπληξίας στους χρήστες σε περιπτώσεις διαρροής, λόγω του ότι το ρεύμα καθοδηγείται μέσα από τα μεταλλικά μέρη του κτιρίου ή μέσω τουαγωγού γειώσεως, χωρίς να διαπεράσει το ανθρώπινο σώμα.

  γειωση

    

  Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

  • από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης.
  • από την αντίσταση γείωσης.
  • από τον τρόπο κατασκευής της. Ο τρόπος κατασκευής εξαρτάται από το έδαφος, τα υπάρχοντα μέσα της εγκατάστασης και τον σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει.

  Επίσης αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια τοποθετώνταςαλεξικέραυνο, μια από τις σπουδαιότερες λύσεις ασφάλειας και αντικεραυνικής προστασίας.

  γειωσεις

   Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση αντικεραυνικού εξοπλισμού επιλέγοντας πάντα τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς, με σκοπό την προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανθρώπων από τις υπερτάσεις που προκαλεί μια πτώση κεραυνού.


  Λίγα λόγια για τις γειώσεις pdf