Ηλεκτρολογικά Σχέδια

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ  

     Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις

  1. Νέα ηλεκτροδότηση
  2. Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
  3. Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
  4. Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος

Το νέο πιστοποιητικό ΔΕΗ σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει από 1/11/2011 αποτελείται από την:

  • Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Εκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα

    Η εταιρεία μας και με ευθύνη του κ. Μιχαηλίδη Νίκου Ηλεκτρολόγου  αναλαμβάνει την έκδοση των νέωνΠιστοποιητικών ΔΕΗ                               

     Αφού προϋγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθεί η σύνταξη του πιστοποιητικού και η παράδοσή του στον ιδιοκτήτη. Εάν η εγκατάσταση δεν πληρεί τους ισχύοντες κανονισμούς θα πρέπει να προϋγηθούν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις.

   Η εταιρεία μας  με συνέπεια και αξιοπιστία θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά σας σε όσο το δυνατόν καλύτερες τιμές της αγοράς.